تلفن اصلی:
+98 (311) 5316046
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا طحانی
تلفن‌های دیگر 5316046
فکس 5316046
آدرس پستی

خیابان جی، اتوبان ارغوانیه، مقابل بیمارستان فارابی، کوی صفا

پست الکترونیک [email protected]

چاپ و لمینیت لفافهای بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه