تلفن اصلی:
+98 (411) 6373065
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کریم اسدزاده
تلفن‌های دیگر 6373065 / 6373064
فکس 6373065 / 6373064
آدرس پستی

کیلومتر 5 جاده تهران، سه راه نمایشگاه بین‌المللی تبریز

چاپ لفاف بسته‌بندی و ساخت کلیشه، فلکسو 6 رنگ، سیلندر مرکزی، روتوگراور 7 رنگ


شرکت‌های مشابه