تلفن اصلی:
+98 (411) 6374062
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جواد خیابانی
تلفن‌های دیگر 6374062 / 6373808
فکس 6374062 / 6373808
آدرس پستی

کیلومتر 5 جاده تبریز تهران، نبش خیابان نمایشگاه بین المللی

پست الکترونیک [email protected]

چاپ و لمینیت لفاف بسته‌بندی، تولید کیسه پلاستیکی BOPP و OPP و پلیاتیلن


شرکت‌های مشابه