تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اسماعیل هوایی
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 52444 (0331)
فکس کارخانه 52444 (0331)
آدرس کارخانه

شهرکصنعتی جی،‌خیابان یکم،‌روبروی فرعی سوم

تولید قطعات و بلوک های پلاستوفوم- پلیاستایرن اسفنجی، اسفنج

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه