تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل یونس احمدلو
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 2221153 (0242)-5231910 (0241) - 09121417378
فکس کارخانه 5231910 (0241)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی زنجان، خیابان مرداد، قطعه 302

تولید بطری، ظروف بادی و گالن از 1 تا 30 لیتر، تولید قطعات پلاستیکی بادی وتزریقی انواع دبه وگالنهای پلاستیکی ازیک لیتر الی60لیتر دبه های بسته بندی ماست

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه