تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود عبداللهی نمین
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 5-2244940 (0229)
فکس کارخانه 2243801 (0229)
آدرس کارخانه

بزرگراه آزادگان، جاده احمد آباد مستوفی، کیلومتر 4

تولید فوم پلییورتان دورقهای آکرولیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه