تلفن اصلی:
+98 (21) 77339267
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قاسم ودادی
تلفن‌های دیگر 77339267
فکس 77339267
آدرس پستی

جاده آبعلی، خیابان سازمان آب، پنجم شیدایی، اول شمالی، پلاک 4

تولید ظروف پلیاتیلن 5 و 10 کیلو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه