تلفن اصلی:
+98 (21) 33907777
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیر شگفتی
تلفن‌های دیگر 33907777
فکس 33907777
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد، خیابان پامنار، کوچه حاجیها، شماره 20

تولید جعبه پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه