تلفن اصلی:
+98 (21) 88786061
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید محمد حسینی
تلفن‌های دیگر 88786061
فکس 88786061
آدرس پستی

خیابان میرداماد غربی، ساختمان شماره 310، طبقه 3، واحد 308

تولید بطری PET

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه