تلفن اصلی:
+98 (21) 88909335
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی پوستین‌چیان
تلفن‌های دیگر 88909335 / 88898245
فکس 88909335 / 88898245
آدرس پستی

خیابان میرزای شیرازی، روبروی پمپ بنزین، ساختمان 84، طبقه 5

کد پستی 15967
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه +98 (51) 36653020
فکس کارخانه +98 (51) 36653023

تولید پلاستوفوم، تولید قطعات پلاستیکی تزریقی و بادی، تولید قطعات و ظروف با روش ترموفرمینگ، تولید فیلم پلاستیک


شرکت‌های مشابه