تلفن اصلی:
+98 (21) 77907105
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید زرنیخی
تلفن‌های دیگر 77907105 / 77545782
فکس 77907105 / 77545782
آدرس پستی

خیابان تهران نو، نرسیده به 30 متری نارمک، خیابان میرفخرایی، پلاک 33

تولید ظروف پلاستیکی بسته‌بندی عسل و حبوبات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه