تلفن اصلی:
+98 (811) 2545116
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدمسعود خیری
تلفن‌های دیگر 2545116
فکس 2545116
آدرس پستی

کیلومتر 3 جاده تهران (بلوار بسیج)

پست الکترونیک [email protected]

تولید جعبه‌های پلاستیکی، انواع نوشابه های گازدار غیر الکلی و گاز Co2 خوراکی و انواع عصاره‌های نوشابه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه