تلفن اصلی:
+98 (21) 88847455
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عبدالحسین باقریپور
تلفن‌های دیگر 88847455 / 88848531
فکس 88847455 / 88848531
آدرس پستی

خیابان شهید مطهری، خیابان اورامان، پلاک 21، طبقه یکم

پست الکترونیک [email protected]

ساخت قطعات ترموفرمینگ، ساخت قالب ترموفرمینگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه