تلفن اصلی:
+98 (26) 34818015
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهرداد مدیرروستا
تلفن‌های دیگر +98 (26) 34818016
آدرس پستی

کمال شهر، خیابان شهید بهشتی، مقابل بانک صادرات

پست الکترونیک [email protected]
موبایل پاسخگو +98 (912) 1347485
تلفن کارخانه +98 (26) 36322350 ~ 3

ساخت کیسه‌های نایلونی زیپ‌دار زیپ کیپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه