تلفن اصلی:
+98 (21) 88953728
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن مهدیزاده
تلفن‌های دیگر 88953728
فکس 88953728
آدرس پستی

خیابان فاطمی، خیابان پروین اعتصامی، کوچه اردشیر، پلاک 17، طبقه 4

پست الکترونیک [email protected]

تولید کیسه‌های کنفی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه