تلفن اصلی:
+98 (21) 55814072
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی وفایی نژاد
تلفن‌های دیگر 55814072
فکس 55814072
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد غربی، جنب مخابرات، ساختمان سهیل، شماره 107

تولید ظروف یکبار مصرف با روش ترموفرمینگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه