تلفن اصلی:
+98 (31) 236008
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس رفیعی
تلفن‌های دیگر 236008 / 2332980
فکس 236008 / 2332980
آدرس پستی

خیابان جهاد (صارمیه)، پلاک 822

آدرس کارخانه

اصفهان،‌شهرکصنعتی سه‌راه‌مبارکه،‌خیابان هشتم،‌فاز 2،‌پلاک 11

کلید واژه‌ها  

تولید فیلم و کیسه پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه