تلفن اصلی:
+98(11)52332683
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رحمت الله روشنفکر
تلفن‌های دیگر +98(11)52332684
آدرس پستی

نوشهر، خیابان باباطاهر، صنعت 31

کد پستی 43845-46519
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

طراحی و ساخت دستگاه‌های شرینک پک اتوماتیک با ظرفیت 15 بسته در دقیقه، ساخت دستگاههای شرینک پک نیمه اتوماتیک، طراحی و ساخت دستگاه‌های شرینک پک متناسب با خط تولید، وارد کننده دستگاههای ربات استرچ پالت


شرکت‌های مشابه