تلفن اصلی:
+98 (21) 55246573
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صمد مظاهری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55255875
فکس +98 (21) 55255875
آدرس پستی

جاده ساوه، چهاردانگه، روبروی آتش نشانی، خیابان محمد حسن(مدرسه)، خیابان علی اکبر(باغ اعتماد)، سمت چپ، سوله شماره 2

کد پستی 3319865885
تلفن کارخانه +98 (912) 1390916

ساخت دستگاه و تولید پرسهای گرم و سرد هیدرولیک، تولید دستگاه تمام اتوماتیک بطریهای PET ،روکش نوپان و MDF

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه