تلفن اصلی:
+98 (26) 45332096 ~ 8
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا دهقانی
تلفن‌های دیگر +98 (26) 45332720
فکس +98 (26) 45332095
کد پستی 3331495586
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.deltakar.com
موبایل پاسخگو +98 (912) 4643508
آدرس کارخانه

نظرآباد، منطقه صنعتی سپهر نظرآباد، خیابان 3

ساخت ماشین‌آلات دانه بندی و بسته‌بندی میوه


شرکت‌های مشابه