تلفن اصلی:
+98 (311) 2537491
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 2537491
فکس 2537491
آدرس پستی

کیلومتر 15 جاده شیراز،ورودی شهر جدید بهارستان، اداره کل استاندارد و تحقیقات

تلفن کارخانه 5-6819091 و 6815793 (0311)کتابخانه
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه