تلفن اصلی:
+98 (231) 3370881
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس رستمی
تلفن‌های دیگر 3370881
فکس 3370881
آدرس پستی

بلوار علم و صنعت، ضلع جنوبی میدان استاندارد

کد پستی 83591-35159
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه