تلفن اصلی:
+98 (281) 3661600
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3661600
فکس 3661600
آدرس پستی

خیابان شهید سرلشگر بابایی، نبش خیابان استاندارد، ساختمان استاندارد

تلفن کارخانه 3664130-3664215 (0281)
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه