تلفن اصلی:
+98 (251) 6622022
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرشاد خوشنویسان
تلفن‌های دیگر 6622022
فکس 6622022
آدرس پستی

قم، خیابان امام خمینی، چهارراه غفاری، خیابان سپاه، میدان راه آهن

تلفن کارخانه 6633315-6633195 (0251)
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه