تلفن اصلی:
+98 (871) 3284930
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3284930
فکس 3284930
آدرس پستی

میدان 12 فروردین، پشت نیروی انتظامی

تلفن کارخانه 3284932-4 (0871)
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه