تلفن اصلی:
+98 (341) 3212401
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا شرافت
تلفن‌های دیگر 3212401
فکس 3212401
آدرس پستی

خیابان شهید مصطفی خمینی، بلوار ولیعصر

تلفن کارخانه 8-3211756 (0341)
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه