تلفن اصلی:
+98 (171) 2230652
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل منصور قلیچ‌لی
تلفن‌های دیگر 2230652
فکس 2230652
آدرس پستی

خیابان دکتر بهشتی، خیابان ملاقاتی ارتش

تلفن کارخانه 2241253 (0171)
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه