تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ساویس حمزه ایان
کد پستی 75147/57888
تلفن کارخانه 2540278-2522515-2532515 (0771)
فکس کارخانه 2540279 (0771)
آدرس کارخانه

نبش چهارراه فضیلت،طبقه فوقانی یخچال سازی دوانی

خدمات چاپ اسکرین، UV، چاپ تامپو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه