تلفن اصلی:
+98 (21) 88711654
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88711654 / 81331000
فکس 88711654 / 81331000
آدرس پستی

خیابان آفریقا از جنوب به شمال، نرسیده به چهارراه جهان کودک، خیابان ناوک، شماره 16

پست الکترونیک [email protected]

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه