تلفن اصلی:
+98 (21) 88003436
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88003436 / 88007932
فکس 88003436 / 88007932
آدرس پستی

خیابان دکتر فاطمی، خیابان پروین اعتصامی، پلاک 98، طبقه دوم

کلید واژه‌ها  

تولید و بسته بندی قند

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه