تلفن اصلی:
+98 (21) 88747245
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیاری
تلفن‌های دیگر 88747245 / 88734473
فکس 88747245 / 88734473
آدرس پستی

تهران، خیابان مطهری، روبروی خیابان جم، پلاک 221

تولید پشم‌شیشه و ایزوگام،انواع عایق حرارتی ،صوتی و رطوبتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه