تلفن اصلی:
+98 (21) 66719953
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل خسرو فخیم هاشمی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66730818
فکس +98 (21) 66713016
آدرس پستی

خيابان حافظ جنوبي، خيابان غزالي، نبش کوچه شهيد براتي، پلاک2خيابان حافظ جنوبي، خيابان غزالي، نبش کوچه شهيد براتي، پلاک2

کد پستی 1131847113
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.hamadanglass.com/index.php/fa/contact-us
تلفن کارخانه +98 (81) 34383208
فکس کارخانه +98 (81) 34383634
آدرس کارخانه

همدان، کيلومتر 7 جاده همدان - تهران

تولید ظروف بسته بندی شیشه ای جهت بسته بندی محصولات غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه