تلفن اصلی:
+98 (21) 44525488
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا حسینی
تلفن‌های دیگر 44525488
فکس 44525488
آدرس پستی

کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، روبروی خوراک دام پارس

انواع پوششهای پودری، رنگهای صنعتی و ساختمانی و رزین‌های آلکیدی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه