تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت
کلید واژه‌ها  

تولید و عرضه گرانول PVC، آمیزه های PVC برای کفش، لوله، فیلم و ورق پلیپروپیلن جهت یافته OPP

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه