تلفن اصلی:
+98 (21) 4458000
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید میرزاده
تلفن‌های دیگر 4458000 / 44580051 / 44580052
فکس 4458000 / 44580051 / 44580052
آدرس پستی

ضلع جنوبی میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، پلاک 16، طبقه 4، انجمن پلیمر ایران

کد پستی 1497713115
پست الکترونیک [email protected]

دوماهنامه – مقالات علمی، پژوهشی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه