تلفن اصلی:
+98 (261) 2210282
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین مجدفر
تلفن‌های دیگر 2210282 / 2222174 / 22045408
فکس 2210282 / 2222174 / 22045408
آدرس پستی

بلوار بلال، کوچه دهقان، پلاک36

کد پستی 3134849131
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

مشاوره، طراحی، نصب، راه اندازی، تعمیرات و تامین قطعات ربات های صنعتی در زمینه های جابه جایی مواد، بسته‌بندی قطعات، جای دهی بسته ها

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه