تلفن اصلی:
+98 (21) 77209926
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیداحمد شریعت، سیدعلی شریعت
تلفن‌های دیگر 77209926 / 77203718 / 77892045
فکس 77209926 / 77203718 / 77892045
آدرس پستی

میدان رسالت، خیابان فرجام، شماره 6، ساختمان نگین، طبقه پنجم، واحد 18

تلفن کارخانه 3423456 (0292)
فکس کارخانه 3424256 (0292)
آدرس کارخانه

جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان درنا، خیابان گلستان، نبش سیمرغ

تولید بلوکهای استاندارد عایقهای حرارتی و فومهای بسته‌بندی، پالتهای فومی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه