تلفن اصلی:
+98 (21) 77608815
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عزت‌اله جابریان
تلفن‌های دیگر 77608815 / 77608816 / 77509093
فکس 77608815 / 77608816 / 77509093
آدرس پستی

خیابان شریعتی، خیابان حقوقی، پلاک 112 و 114

کد پستی 1611975455

پیش از چاپ، عکاسی صنعتی، طراحی پیشرفته با سیستم های روز، چاپ، افست برای کارهای رنگی و لترپرس برای تیغ، ورنی و برش، پس از چاپ: جعبه چسبانی اتوماتیک (انواع جعبه)


شرکت‌های مشابه