تلفن اصلی:
+98 (411) 5554714
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی اکبر سیاهکوهی
تلفن‌های دیگر 5554714 / 5555706 / 5553796
فکس 5554714 / 5555706 / 5553796
آدرس پستی

خیابان شریعتی جنوبی، مقابل خلیفه گری ارامنه، طبقه فوقانی بانک تجارت، پلاک 145/2

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تهیه و توزیع انواع پوشش های بسته‌بندی مواد غذایی و بهداشتی و نمایندگی انحصاری شرکت های Lemapack و Alcan (Ratapak در ایران

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه