تلفن اصلی:
+98 (411) 5530545
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد اکبرزاده چینیفروش
تلفن‌های دیگر 5530545 / 5565979 / 5546054
فکس 5530545 / 5565979 / 5546054
کد پستی 5137733784
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 4136309214
آدرس کارخانه

کیلومتر 10 جاده تبریز - تهران، جاده سرم دارو، خیابان صنعتی سهند

ساخت کلیشه ژلاتینی لیزری و آنالوگ و لیتوگرافی


شرکت‌های مشابه