تلفن اصلی:
+98 (21) 77535300
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید مسگرا
تلفن‌های دیگر 77535300 / 77500147
فکس 77535300 / 77500147
آدرس پستی

میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، کوچه شهید کاظمی، پلاک 7

چاپ و جعبه سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه