تلفن اصلی:
+98 (41) 33106030
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ودود حکیمی قدیمی
فکس +98 (41) 33106029
آدرس پستی

تبریز، جاده صوفیان-تبریز، شهرک صنعتی بعثت، خیابان اول

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.v-can.ir

تولید قوطی کنسرو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه