تلفن اصلی:
+98 (21) 33126839
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی افشین
تلفن‌های دیگر 33126839
فکس 33126839
آدرس پستی

خیابان مصطفی خمینی، مقابل مسجد حوض، پلاک 391

کد پستی 11198
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

ساخت کارتن سه لا، پنج لا با چاپ جعبه فانتزی Eفلوت، لمینت، فروش کارتن آماده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه