تلفن اصلی:
+98 (21) 44195571
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود مصطفایی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44198081 / 44195572 ~ 4
فکس +98 (21) 44195575
آدرس پستی

کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، روبروی کارخانه سایپا

پست الکترونیک [email protected]

چاپ لیبل PVC و مارکهای کریستالی، جاپ روی فلز، تولید مارکهای صنعتی


شرکت‌های مشابه