تلفن اصلی:
+98 (21) 55637823
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داود ریاحی
تلفن‌های دیگر 55637823
فکس 55637823
آدرس پستی

خیابان پانزده خرداد، روبروی باربری گیتی نورد، پلاک 422

کلید واژه‌ها  

تولید فیلم پلاستیک عریض

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه