تلفن اصلی:
+98 (21) 55572353
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود عبادی
تلفن‌های دیگر 55572353 / 55805819
فکس 55572353 / 55805819
آدرس پستی

بازار، نرسبده به پله نوروزخان، پاساژ بوذرجمهری، پلاک 9

کلید واژه‌ها  

تولید انواع فیلم پلیاتیلن جهت مصارف کشاورزی، ساده و یو وی دار، تولید انواع شرینک تک لا جهت بسته‌بندی، تولید نایلون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه