تلفن اصلی:
+98 (21) 77335305 ~ 6
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی فراهانی
فکس +98 (21) 77354905
آدرس پستی

تهران- جاده آبعلی- خیابان اتحاد – خیابان 12 غربی- پلاک25

ساخت‌ قالب‌ پلاستیک، مشاور و مجری طرحهای تولید پلاستیک، ساخت دستگاه تزریق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه