تلفن اصلی:
+98 (21) 77527234
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید عبادی
تلفن‌های دیگر 77527234
فکس 77527234
آدرس پستی

خیابان‌ انقلاب، پل‌ چوبی، ابتدای حقوقی، پاساژ حقوقی، طبقه‌ اول‌(واحد 2)و همکف(واحد4

کلید واژه‌ها  

فروش‌ قطعات‌ و لوازم‌ و مرکب‌ و دستگاههای چاپ، ماشین‌های چاپ، صحافی و لیتوگرافی و جعبه چسبانی


شرکت‌های مشابه