تلفن اصلی:
+98 (21) 55605172
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد کریمی
تلفن‌های دیگر 55605172
فکس 55605172
آدرس پستی

میدان‌ امین‌السلطان، مقابل‌ در جنوبی آتش‌نشانی، پلاک 8 و 10

کلید واژه‌ها  

فروش ظروف پلاستیک


شرکت‌های مشابه