تلفن اصلی:
+98 (21) 66827919
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیف نیک
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66816274
آدرس کارخانه

جاده قدیم کرج، شاد آباد، بلوار الغدیر، خیابان انصاری، خیابان جعفری، پلاک 49

ساخت کارتن 3لا، 5لا و ئی فلوت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه